Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi

Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. suçtan elde edilen gelirin yasallaştırılması ile mücadele konusunda tüm yasa ve düzenlemelere en üst seviye de uymaktadır. Şirket çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile mücadele politikamıza tam uyumlu olmakla sorumludur.

Bu politikalarımız çerçevesinde izlediğimiz politikalar özetle;

• Ulusal ve Uluslararası yaptırımlara uyumlu olmak,
• Ulusal ve uluslararası yasa ve yaptırımlar konusunda güncellemeleri takip etmek ve uygulamak,
• Müşteri Tanıma (Know Your Customer) kural ve prensiplerine göre hareket etmek,
• Kara liste kontrollerini gerçekleştirmek ,
• Şüpheli işlem takiplerini gerçekleştirmek ve tespit edilen şüpheli işlemler için bildirimlerde bulunmak,
• Müşteri takibini kurallar çerçevesinde tam olarak uygulamaktır.

Yasal yaptırımlara ve düzenlemelere göre; suçtan doğan gelirin finansallaştırılması ve terörizmin finansmanına bağlı işlemlerin durdurulması amacıyla müşterilerin faaliyetlerinin incelenmesi, takip edilmesi ve raporlanarak kayıt altına alınması önem arz etmektedir. Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ. eğitim ve iç denetleme faaliyetleri düzenleyerek bu prosedürleri riskten kaçınmaya özen göstererek kontrol altında tutar.

Erpapay ile ilgili olası bir şüpheli işlemi ihbar@erpapay.com adresimize iletebilirsiniz.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadale

Erpa Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para AŞ.’nin ilk ve değişmez amacı müşterilerinin, çalışanlarının ve iş ortaklarının şirkete duymuş oldukları güven ve itibarı korumaktır. Şirketimiz sahip olduğu kurumsal anlayış ve benimsemiş olduğu üst düzey etik algısıyla Sıfır Tolerans prensibini gözeterek hareket eder. Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası belirlenmesinin sebebi, şirketin çalışma yürüttüğü tüm ülkelerde uyulan yasa ve düzenlemelere, etik ilkelere ve evrensel kurallara göre hareket ettiğini bildirmektir. Şirket çalışanlarımız ve iş ortaklarımız belirlenen politikalar çerçevesinde davranmakla sorumludurlar.

Şüpheli görülen durumları ihbar@erpapay.com adresimize iletebilirsiniz.

Patriot Act, Wolfsberg Questionnaire, FATCA

Patriot Act

Form linki

Wolfsberg Questionnaire

Form linki

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ, FATCA düzenlemeleri gereği ABD Gelir İdaresi (International Revenue Service) Model 1 IGA kapsamında “Reporting Model 1 FFI” olarak kayıt olmuştur.

Aracı Kimlik Numaramız (GIIN Number) 6H7PTW.99999.SL.792’dir.